Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2021
Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin lokakuun aikana yhteensä 91 600, mikä on 38 600 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 169 700 työpaikkaa, mikä on 69 100 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin lokakuun aikana 13 200, joista 4 200 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 73 900:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 5 300 työpaikkaa ja 2 500 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli lokakuun lopussa edelleen avoinna 81 100 työpaikkaa, mikä on 36 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat lisääntyneet kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (11 100), muiden työntekijöiden (8 100), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (6 500), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (4 400) sekä asiantuntijoiden (4 000) ryhmissä.