Sysselsättningsöversikt
Juni 2022

Det totala antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juni 2022 jämfört med juni 2021 i alla nyländska kommuner. Antalet arbetslösa minskade relativt sett mest i Mörskom (-35,5 %), Ingå (-28,7 %) och Sjundeå (-28,3 %). Antalet arbetslösa minskade minst i Hangö (-9,1 %), Träskända (-11,8 %) och Högfors (-16,4 %).

I slutet av juni var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften högst i Vanda (11,4 %), Helsingfors (10,8 %) och Lovisa (10,7 %). Lägst var andelen i Sjundeå (5,2 %), Borgnäs samt Ingå (5,9 %).

I slutet av juni bodde 75,9 % av de arbetslösa arbetssökande i Nyland i de fyra kommunerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla). I huvudstadsregionen bodde 76,3 % av de långtidsarbetslösa och 85,5 % av de arbetslösa utlänningarna.