PICFOOT
10 2022

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av oktober sammanlagt 232 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 26 700 färre än ett år tidigare. Jämfört med föregående månad minskade antalet med 500. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 8,8 procent, det vill säga 1,0 procentenheter lägre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 106 500
  • Det fanns 26 700 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 8 900 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 3 600 fler personer än för ett år sedan
  • Det fanns 11 800 färre nya lediga jobb än året innan