Augusti 2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 232 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 10 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 36 300. Av arbetskraften var 8,9 procent arbetslösa arbetssökande, vilket är 0,3 procentenheter lägre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Det totala antalet arbetssökande minskade
  • Det fanns 11 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 6 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 8 000 fler nya lediga jobb än i fjol