Sysselsättningsöversikt
December 2020

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslöshetens stora ökning förklaras av coronaviruset och åtgärderna för att hindra dess spridning, som påverkar verksamheten vid företagen inom området. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet är 13,6 %.

Jämfört med november månad ökade arbetslöshetsgraden med 1,4 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 1,6 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Arbetslösheten inom Österbottens NTM-centrals område ökade fortsättningsvis på grund av coronaviruset: antalet arbetslösa var i december 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan.
  • Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av december var antalet heltidspermitterade 3 564 dvs. 2 889 fler än för ett år sedan (+ 428,0 %).
  • Också arbetslösheten hos unga ökade. Antalet arbetslösa under 25 år var 383 personer fler än för ett år sedan (+ 34,4 %).
  • Antalet långtidsarbetslösa ökade med 746 personer jämfört med året innan (+ 44,2 %).
  • I december fanns det nya lediga arbetsplatser 140 fler än för ett år sedan.
  • Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar. Antalet deltagare i tjänster var totalt 4 277 i slutet av december.