April 2019

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av april sammanlagt 6 864 arbetslösa arbetssökande. Det är 905 färre än för ett år sedan. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 272 personer. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,9 %). Motsvarande siffra i Södra Österbotten är 6,5 % och i hela landet 8,8 %.

Jämfört med mars månad minskade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område samt i hela landet med 0,3 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i Österbotten fortsätter att minska: antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 11,6 % jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol och antalet personer som permitterats på heltid minskade med 19,8 %.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar fortsättningsvis. Antalet arbetslösa under 25 år minskade med 14,5 % jämfört med året innan.
  • Långtidsarbetslösheten minskar. Även antalet personer som har varit arbetslösa i över två år, minskar.
  • Antalet lediga arbetsplatser har ökat redan länge. Vid Österbottens TE-byrå fanns under april sammanlagt 4 632 lediga arbetsplatser, vilket var 820 platser (+ 21,5 %) fler än för ett år sedan.
  • Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar. Antalet deltagare i tjänster var totalt 5 287 i slutet av april.