Sysselsättningsöversikt
Maj 2022

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av maj sammanlagt 235 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 65 800 färre än ett år tidigare. Jämfört med föregående månad minskade antalet med 3 400. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 8,9 procent, det vill säga 2,5 procentenheter lägre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 134 300
  • Det fanns 65 800 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 29 200 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 800 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 30 800 fler nya lediga jobb än året innan