Sysselsättningsöversikt
December 2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 357 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 99 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 42 800. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 13,6 procent, det vill säga 3,8 procentenheter mer än ett år tidigare. Det fanns i genomsnitt 342 400 arbetslösa arbetssökande år 2020, vilket var 102 000 fler än föregående år. Av de arbetslösa var i genomsnitt 77 800 personer permitterade, vilket är 65 400 fler än året innan. År 2020 var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i genomsnitt 13,0 procent, vilket var 3,8 procentenheter högre än föregående år. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 155 000
  • Det fanns 100 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 56 000 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 3 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 5 000 färre nya lediga jobb än året innan