Sysselsättningsöversikt
November 2021

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av november sammanlagt 252 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 61 800 färre än ett år tidigare, men 24 100 fler än för två år sedan i november. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 9,6 procent, det vill säga 2,4 procentenheter lägre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 94 100
  • Det fanns 61 800 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 39 300 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 5 200 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 43 700 fler nya lediga jobb än året innan