December 2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 257 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 100. Ökningen av arbetslösheten under december månad är ett årligen återkommande fenomen som beror på att vissa yrkesskolor slutar, antalet permitteringar ökar och att flera visstidsanställningar upphör i december än andra tider på året. Av arbetskraften var 9,8 procent arbetslösa arbetssökande, det vill säga 0,1 procentenheter mer än för ett år sedan. Det fanns i genomsnitt 240 400 arbetslösa arbetssökande år 2019, vilket var 15 500 färre än föregående år. År 2019 var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i genomsnitt 9,2 procent, vilket var 0,5 procentenheter lägre än föregående år. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Det totala antalet arbetssökande minskade
  • Det fanns 1 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 6 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 9 000 fler nya lediga jobb än året innan