Sysselsättningsöversikt
Februari 2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 248 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 300 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 500. Av arbetskraften var 9,5 procent arbetslösa arbetssökande, det vill säga 0,1 procentenheter högre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade
  • Det fanns 2 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 7 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 4 000 färre nya lediga jobb än året innan