Oktober 2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 224 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 300. Av arbetskraften var 8,6 procent arbetslösa arbetssökande, vilket är 0,1 procentenheter lägre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Det totala antalet arbetssökande minskade
  • Det fanns 5 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 7 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 8 000 fler nya lediga jobb än året innan