Sysselsättningsöversikt
Oktober 2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 312 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 88 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 11,9 procent, det vill säga 3,3 procentenheter mer än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 142 000
  • Det fanns 88 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 46 000 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 6 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 12 000 färre nya lediga jobb än året innan