Sysselsättningsöversikt
Juli 2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juli sammanlagt 387 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 118 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 400. Av arbetskraften var 14,7 procent arbetslösa arbetssökande, det vill säga 4,5 procentenheter högre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 171 000
  • Det fanns 119 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 71 000 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 7 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 6 000 färre nya lediga jobb än året innan