Juli 2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juli sammanlagt 268 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 15 100 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 14 800. Av arbetskraften var 10,2 procent arbetslösa arbetssökande, vilket är 0,6 procentenheter lägre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Det totala antalet arbetssökande minskade
  • Det fanns 15 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 5 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 5 000 fler nya lediga jobb än i fjol