Sysselsättningsöversikt
Augusti 2021

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av augusti sammanlagt 281 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 48 700 färre än ett år tidigare, men 48 400 fler än för två år sedan i augusti. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 41 500. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 10,7 procent, det vill säga 1,8 procentenheter färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 63 000
  • Det fanns 49 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 36 000 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog lika många personer som för ett år sedan
  • Det fanns 35 000 fler nya lediga jobb än året innan