Sysselsättningsöversikt
Maj 2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av maj sammanlagt 432 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 206 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 400. Till följd av åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset har särskilt antalet permitterade ökat. Av arbetskraften var 16,5 procent arbetslösa arbetssökande, det vill säga 7,9 procentenheter högre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 244 000
  • Det fanns 206 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 150 000 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 18 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 21 000 färre nya lediga jobb än året innan