Sysselsättningsöversikt
Augusti 2022

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av augusti sammanlagt 239 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 41 900 färre än ett år tidigare. Jämfört med föregående månad minskade antalet med 33 100. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 9,1 procent, det vill säga 1,6 procentenheter lägre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 120 900
  • Det fanns 41 900 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 15 000 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog lika många personer som för ett år sedan
  • Det fanns 5 400 fler nya lediga jobb än året innan