Sysselsättningsöversikt
Mars 2021

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 331 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 22 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 400. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 12,6 procent, det vill säga 0,8 procentenheter mer än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 48 000
  • Det fanns 22 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 3 000 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 2 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 14 000 fler nya lediga jobb än året innan