Työllisyyskatsaus
Maaliskuu 2022
Palveluissa olevien määrä väheni

Maaliskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 114 200 henkilöä, mikä on 2 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Helmikuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä nousi 2 800:lla. Palveluissa olevista 63 100 oli kuntakokeilujen asiakkaana eli 900 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Aktivointiaste oli maaliskuun lopussa 31,3 % eli 5,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,1 % työvoimasta.

Palveluissa olleista miehiä oli 54 400 eli 1 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Naisia oli palveluissa 59 800, mikä on 1 600 vähemmän kuin viime vuonna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli maaliskuun lopussa 364 900. Se on 83 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden lasku johtui erityisesti työttömänä olevien määrän vähentymisestä.