Työllisyyskatsaus
Kesäkuu 2020
Naisten työttömyys lisääntyi miehiä enemmän

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 216 500 (52 %) ja naisia 200 400 (48 %). Toukokuusta miesten työttömyys väheni 12 200:lla ja naisten työttömyys väheni 3 600:lla. Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna miesten työttömyys lisääntyi 82 400:lla (61 %) ja naisten työttömyys lisääntyi 80 300:lla (67 %).

Työttömyys nousi kaikissa ikäryhmissä

Kesäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 58 900, mikä on 23 600 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Nuorten työttömyys nousi toukokuusta 2 500:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 14 600. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 134 600 eli 45 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 90 100, mikä on 27 900 enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellisesti työttömyys lisääntyi eniten ikäryhmissä 35-44 ja 25-29 (keskimäärin 74 %) sekä yli 64-vuotiailla (120 %).