Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2021
Naisten työttömyys lisääntyi miehiä enemmän

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 190 600 (58 %) ja naisia 136 600 (42 %). Tammikuusta miesten työttömyys väheni 2 500:lla ja naisten työttömyys väheni 3 200:lla. Edellisvuoden helmikuuhun verrattuna miesten työttömyys lisääntyi 44 000:lla (30 %) ja naisten työttömyys 35 000:lla (34 %).

Työttömyys nousi kaikissa ikäryhmissä

Helmikuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 38 800, mikä on 9 100 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyys väheni tammikuusta 1 400:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 7 100. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 120 000 eli 26 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 84 500, mikä on 19 100 enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellisesti työttömyys lisääntyi eniten ikäryhmissä 25-44 (keskimäärin 35 %) sekä yli 64-vuotiailla (109 %). Tammikuuhun verrattuna työttömyys väheni yli 64-vuotiaita lukuunottamatta kaikissa ikäryhmissä, eniten alle 20-vuotiailla (-5 %) sekä 20-29-vuotiailla (-3 %).