Työllisyyskatsaus
Syyskuu 2020
Miesten työttömyys lisääntyi naisia enemmän

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 178 400 (56 %) ja naisia 137 400 (44 %). Elokuusta miesten työttömyys väheni 4 600:lla ja naisten työttömyys väheni 9 400:lla. Edellisvuoden syyskuuhun verrattuna miesten työttömyys lisääntyi 52 000:lla (41 %) ja naisten työttömyys lisääntyi 37 800:lla (38 %).

Työttömyys nousi kaikissa ikäryhmissä

Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 38 100, mikä on 10 200 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Nuorten työttömyys laski elokuusta 3 900:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 8 400. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 113 500 eli 27 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 79 000, mikä on 18 000 enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellisesti työttömyys lisääntyi eniten ikäryhmissä 25-44 (keskimäärin 47 %) sekä yli 64-vuotiailla (78 %). Elokuuhun verrattuna työttömyys on vähentynyt yli 60-vuotiaita lukuun ottamatta kaikissa muissa ikäryhmissä, eniten alle 20-vuotiailla (-12 %) ja 20-24-vuotiailla (-8 %).