Työllisyyskatsaus
Elokuu 2021
Työttömyys väheni kaikilla koulutusasteilla

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kaikilla koulutusasteilla; eniten alemmalla korkeakouluasteella (-24 %), ylemmällä korkeakouluasteella (-22 %), alimmalla korkea-asteella (-18 %) sekä erikoisammattikoulutusasteella (-17 %). Vähiten työttömyys aleni koulutusasteella tuntematon (-3 %), ylemmällä perusasteella (-6 %) ja tutkijakoulutusasteella (-10 %).

Työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmissä; eniten ammatteihin luokittelemattomien (-12 400), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-8 400), erityisasiantuntijoiden (-7 300), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-6 900) sekä asiantuntijoiden (-5 100) ryhmissä. Työttömyyden lasku on vähäisintä sotilaiden (-2), maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (-400) sekä johtajien (-600) ammattiryhmissä.