Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2020
Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi heinäkuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa 387 500 työtöntä työnhakijaa, mikä on 118 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 29 400:lla. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi heinäkuussa 15 300, joka oli 700 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyysjaksoja alkoi heinäkuussa 55 500, joka oli 14 800 enemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 42 000 vähemmän kuin kesäkuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 42 800, mikä on 10 800 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia heinäkuun lopussa 11 900, eli 4 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli heinäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja 82 000 eli 35 000 vähemmän kuin kesäkuussa. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 70 800:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi heinäkuussa 5 400, joka oli 3 800 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 26 400, eli 21 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kesäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 22 100 vähemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (16 200), muualla luokittelemattomien (14 500), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (8 400) sekä erityisasiantuntijoiden (7 900) ryhmissä.