Työllisyyskatsaus
Syyskuu 2020
Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi

Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kaikkiaan 658 500 työnhakijaa, mikä on 143 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 334 900 ja naisia 323 600. Miesten määrä kasvoi vuoden takaisesta tilanteesta 80 000:lla ja naisten 63 000:lla.

Työnhakijoista oli työssä olevia 211 000, joista 191 700 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 19 300 työ- ja elinkeinohallinnon palveluilla työllistettynä. Yleisillä työmarkkinoilla olevien työnhakijoiden määrä kasvoi 47 300:lla edellisen vuoden syyskuusta. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 114 900, joista 26 700 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 65 800 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 315 800, mikä on 89 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli syyskuussa kokoaikaisesti lomautettuja 56 700 eli 4 200 vähemmän kuin elokuussa. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 48 400:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 16 900, mikä on 11 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.