Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2021
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni

Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 636 200 työnhakijaa, mikä on 72 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 315 900 ja naisia 320 300. Miesten määrä laski vuoden takaisesta tilanteesta 36 100:lla ja naisten 36 800:lla. Työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 240 500.

Työnhakijoista oli työssä olevia 209 400, joista 188 700 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 20 700 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 92 200, joista 21 700 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 50 700 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 322 600, mikä on 64 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli heinäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja 32 400 eli 1 700 vähemmän kuin kesäkuussa. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 49 600:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 12 000, mikä on 6 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.