Huhtikuu 2019

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli huhtikuun lopussa 18 000 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 10 500 ja naisia 7 500. Työttömiä työnhakijoita oli 2 300 (-11,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maaliskuusta työttömien määrä väheni 1 000:lla.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 9,7 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Reisjärven 5,0 %:n ja Taivalkosken 12,7 %:n välillä. Oulussa työttömyysaste oli alentunut 1,2 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ja oli nyt huhtikuun lopussa 11,0 %.

Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 1 500:lla (-25 %), yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 900:lla (-14 %) ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 350:llä (-11 %). Vammaisia/pitkäaikaissairaita työttömiä oli 250 (-10 %) vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 2 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Työttömyysaste oli 9,7 %, vuosi sitten 10,8 %
  • Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 1 500:lla vuoden aikana
  • Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 900 vähemmän kuin vuosi sitten
  • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 350:llä viime vuodesta
  • Uusia avoimia työpaikkoja 400 enemmän kuin edellisvuonna