Heinäkuu 2019

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla koko heinäkuun aikana 7 200 avointa työpaikkaa ja kuun lopussa kirjoilla oli 21 300 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut). Työttömiä miehiä ja naisia oli yhtä paljon (vajaa 10 650). Työttömien määrä oli 1 100 henkilöä (-5,0 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuun lopusta työttömien määrä lisääntyi 1 250 hengellä. Kesäkuukausina työttömien määrä säännöllisesti kasvaa kun vasta valmistautuneita tulee työmarkkinoille ja monia määräaikaisia työsuhteita päättyy. Alkavat kesätyöjaksot aiheuttavat vaihtelevia kuukausipiikkejä eri kuntien avointen paikkojen ja työttömien määriin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 11,4 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Hailuodon ja Reisjärven 6,4 %:n ja Oulun 13,3 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 13 000, mikä on 61 % maakunnan kaikista työttömistä.

Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 1 150:lla (-20 %), yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 400:lla (-6 %) ja vammaisten/ pitkäaikaissairaiden työttömien määrä 200:lla (-8 %). Nuoria alle 25-vuotiaita oli maakunnassa työttömänä 3 650, joista alle 20-vuotiaita oli noin 1000. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vajaa 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.

Trendit:

  • Uusia avoimia työpaikkoja 1 100 enemmän kuin vuosi sitten
  • Työttömiä työnhakijoita 1 100 vähemmän kuin vuosi sitten
  • Työttömyysaste 11,4 % - vuosi sitten 12,0%
  • Pitkäaikaistyöttömiä 1 150 vähemmän kuin vuosi sitten
  • Alle 25-vuotiaita työttömiä vajaa 300 vähemmän kuin vuosi sitten
  • Yli 50-vuotiaita työttömiä 400 vähemmän kuin vuosi sitten