Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 260 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 14 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, edelliskuuhun verrattuna määrä nousi 25 600:lla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 prosenttia, eli 0,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä laski 87 200:lla
  • Työttömiä työnhakijoita 14 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 1 800 vähemmän
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 3 000 enemmän kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 17 900 vähemmän kuin edellisvuonna