Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2020

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa yhteensä 357 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 99 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 42 800:lla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,6 prosenttia, eli 3,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2020 keskimäärin 342 400 henkilöä, joka oli 102 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömistä oli lomautettuna keskimäärin 77 800 henkilöä, eli 65 400 edellisvuotta enemmän. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2020 keskimäärin 13,0 prosenttia, joka oli 3,8 prosenttiyksikköä enenmmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi 155 000:lla
  • Työttömiä työnhakijoita 100 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 56 000 enemmän
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 5 000 vähemmän kuin edellisvuonna