Työllisyyskatsaus
Syyskuu 2020

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli syyskuun lopussa 21 269 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 182 enemmän (32,2 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa väheni 717 henkilöllä (-3,3 %). Lasku johtuu sekä lomautettujen että muiden työttömien määrän vähenemisestä. Vuodentakaisesta työttömien määrä kasvoi eniten ammatteihin luokittelemattomien (+1 109) ja palvelu- ja myyntityöntekijöiden (+965) ryhmissä. Miesten työttömyys (35,3 %) lisääntyi enemmän kuin naisilla (28,3 %).

Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 3 290, mikä on 2 774 enemmän (537,6 %) kuin vuosi sitten syyskuussa. Elokuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 102:lla (-3,0 %).

Nuoria alle 25-vuotiaita oli syyskuun lopussa työttömänä 2 652, mikä on 585 enemmän (28,3 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli syyskuun lopussa 1 249 enemmän (27,0 %) kuin vuosi sitten eli 5 883.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä syyskuun lopussa 12,5 prosenttia, mikä on 3,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli syyskuun lopussa 16,8 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 26,7 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi 8 789:llä (+25 %)
  • Työttömiä työnhakijoita 5 182 enemmän (+32 %) kuin vuotta aikaisemmin
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 2 774 enemmän (+538 %)
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 593 vähemmän (-7 %) kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 16 enemmän (1 %) kuin edellisvuonna