Työllisyyskatsaus
Kesäkuu 2020

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli kesäkuun lopussa 27 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 9 934 enemmän (56,2 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa väheni 1 849:llä (-6,3 %). Vuodentakaisesta työttömien määrä lisääntyi suhteessa eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä (73,0 %) ja ikäryhmittäin yli 64-vuotiaissa (83,0 %) ja 40-44-vuotiaissa (79,0 %).

Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 7 030, mikä on 6 390 enemmän (998,4 %) kuin kesäkuussa 2019. Toukokuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 2 901:llä (-29,2 %).

Nuoria alle 25-vuotiaita oli kesäkuun lopussa työttömänä 3 883, mikä on 1 334 enemmän (52,3 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli kesäkuun lopussa 495 enemmän (10,1 %) kuin vuosi sitten eli 5 383.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä kesäkuun lopussa 16,2 prosenttia, mikä on 5,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli kesäkuun lopussa 24,6 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 35,7 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi yli 12 700:lla
  • Työttömiä työnhakijoita 9 934 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 6 390 enemmän
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 859 vähemmän kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 167 vähemmän kuin edellisvuonna