Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2020

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli huhtikuun lopussa 28 587 työtöntä työnhakijaa. Se on 11 595 enemmän (68,2 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa kasvoi 7 202:lla (33,7 %). Vuodentakaisesta työttömien määrä lisääntyi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (116,8 %) ja ikäryhmittäin 35-39-vuotiaissa (103,0 %) ja 40-44-vuotiaissa (94,5 %).

Kehitystä selittää ennen kaikkea lomautettujen määrän suuri kasvu. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 9 617, mikä on 8 673 enemmän (918,8 %) kuin huhtikuussa 2019. Maaliskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 5 477:llä (132,3 %).

Nuoria alle 25-vuotiaita oli huhtikuun lopussa työttömänä 3 562, mikä on 1 322 enemmän (59,0 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli huhtikuun lopussa 319 vähemmän (-6,2 %) kuin vuosi sitten eli 4 857.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä huhtikuun lopussa 16,8 prosenttia, mikä on 6,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli huhtikuun lopussa 22,6 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 34,9 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi 12 700:lla
  • Työttömiä työnhakijoita 11 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 8 700 enemmän
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa lähes 1 600 vähemmän kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 1 600 vähemmän kuin edellisvuonna