Työllisyyskatsaus
Marraskuu 2020

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli marraskuun lopussa 21 709 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 390 enemmän (33,0 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa kasvoi 468:lla (2,2 %). Kasvu johtuu sekä lomautettujen (+28) mutta varsinkin muiden työttömien (+440) määrän kasvusta. Vuodentakaisesta työttömien määrä kasvoi eniten ammatteihin luokittelemattomien (+1050), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (+991) ja rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijöiden (+940) ryhmissä. Miesten työttömyys (33,8 %) lisääntyi hieman naisia (32,0 %) nopeammin.

Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 3 399, mikä on 2 476 enemmän (268,3 %) kuin vuosi sitten marraskuussa. Lokakuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 28:lla (0,8 %).

Nuoria alle 25-vuotiaita oli marraskuun lopussa työttömänä 2 535, mikä on 441 enemmän (21,1 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli marraskuun lopussa 1 903 enemmän (43,2 %) kuin vuosi sitten eli 6 304.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä marraskuun lopussa 12,8 prosenttia, mikä on 3,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli marraskuun lopussa 16,1 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 27,3 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi 8 810:lla (+25 %)
  • Työttömiä työnhakijoita 5 390 enemmän (+33 %) kuin vuotta aikaisemmin
  • Työttömistä kokoaikaisesti lomautettuja 2 476 enemmän (+268 %) kuin vuosi sitten
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 658 vähemmän (-8 %) kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 149 vähemmän (-6 %) kuin edellisvuonna