Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2020

Lapissa oli helmikuun lopussa 8 680 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 200 (-2 %) vähemmän kuin tammikuussa ja lähes 320 (-4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,7 % (koko maa 9,5 %) vaihdellen kunnittain Muonion 6,1 %:sta Savukosken 19,9 %:iin. Koko maan keskimääräinen alittui kahdeksassa ja 10 % yhdeksässä Lapin kunnassa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työttömyys väheni Lapissa edelleen
  • Helmikuussa työttömiä 320 vähemmän kuin vuotta aiemmin
  • Lomautukset lisääntyneet
  • Työttömyys väheni eniten Torniolaakson ja Kemi-Tornion seutukunnissa
  • Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 % yhdeksässä Lapin kunnassa
  • Työttömyyden väheneminen kohdistui eniten 20-29-vuotiaisiin
  • Pitkäaikaistyöttömiä enemmän kuin vuotta aiemmin
  • Työvoiman kysyntä näkyi monilla aloilla
  • Työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvia 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin