Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2020

Lapissa oli joulukuun lopussa 12 195 työtöntä, joista lomautettuja 2 245. Työttömiä oli 1 380 (13 %) enemmän kuin marraskuussa ja 3 150 (35 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Lapissa 15,1 % ja koko maassa 13,6 %. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Sodankylän 11,2 %:sta Enontekiön 21,5 %:iin.

Vuoden 2020 aikana työttömiä oli Lapissa keskimäärin 11 880, mikä on 2 950 eli kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Tammi-helmikuussa työttömiä oli alle 9 000 ja korkeimmillaan työttömien määrä oli huhtikuun lopussa lähes 15 700. Joulukuun työttömien määrä on ollut viimeksi korkeampi vuonna 2016.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työttömiä 3 150 eli yli kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin
  • Työttömyyden kasvu voimakkainta Tunturi- ja Pohjois-Lapin seutukunnissa; kunnittain Muoniossa, Inarissa, Utsjoella, Kittilässä ja Kolarissa
  • Työttömyys kasvanut eniten ikäryhmissä 25-29 ja 35-39-vuotiaat
  • Eniten lisääntynyt palvelualan ja rakennus- ja kuljetustyötekijöiden sekä ilman ammattia olevien työttömyys
  • Pitkäaikaistyöttömyys kasvussa
  • Uusien avointen työpaikkojen määrä enää alle 10 % vuodentakaista pienempi
  • Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuvien määrä vuodentakaista korkeampi