Työllisyyskatsaus
Syyskuu 2020

Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät edelleen selvästi työttömyydessä. Työttömyys on kevään korkeimmista lukemista alennuttuaan asettunut Lapissa viime kuukausina kolmen vuoden takaisiin vuoden 2017 lukemiin.

Lapissa oli syyskuun lopussa 10 540 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 1 340. Työttömiä oli 430 (-4 %) vähemmän kuin elokuussa, mutta edelleen 2 150 (26 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Lapissa 13,0 % ja koko maassa 12,0 %. Kunnittaiset erot ovat huomattavia ja työttömien osuus työvoimasta vaihteli Sodankylän 9,2 %:sta Muonion 19,6 %:iin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työttömiä 430 vähemmän kuin elokuussa, mutta 2 150 enemmän kuin vuotta aiemmin
  • Lomautettuja lähes viisinkertaisesti viime vuoteen verrattuna
  • Seutukuntien ja kuntien väliset erot työttömyydessä ja sen kehityksessä huomattavia
  • Avoimet työpaikat vähentyneet yli kolmanneksella
  • Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuvien määrä nousi kuukauden aikana, mutta oli edelleen alempi kuin vuotta aiemmin