Syyskuu 2019

Lapissa oli syyskuun lopussa 8 390 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli yli 170 vähemmän kuin elokuussa ja 430 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,3 % (koko maa 8,6 %) vaihdellen kunnittain Sodankylän ja Utsjoen 7,1 %:sta Savukosken 17,2 %:iin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Työttömien määrä alitti Lapissa 8 400
  • Työttömiä 430 (-5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin
  • Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 % Pohjois-Lapin ja Rovaniemen seutukunnissa
  • Itä- ja Pohjois-Lapissa työttömyyden väheneminen pysähtyi, muissa seutukunnissa työttömyys edelleen laski
  • Työttömyys väheni kaikissa Lapin kaupunkikunnissa
  • Nuoria työttömiä alle 1 000
  • Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen, vaikka hidastuen
  • Työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvia 450 vähemmän kuin vuotta aiemmin
  • Avoimet työpaikat lisääntyneet