Työllisyyskatsaus
Kesäkuu 2020

Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden hallittu purkaminen näkyy työttömyyden ja lomautusten vähenemisenä. Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 14 185 henkilöä, mikä on 1 110 henkilöä vähemmän kuin toukokuussa ja 4 530 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömiä oli vielä 47 % enemmän.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 17,5 %, kun koko maassa työttömyysprosentti oli 15,8 %. Lapin sisällä kuntien työttömyyden kehitys näyttäytyy erilaisena, mikä johtuu kuntien erilaisesta elinkeinorakenteesta. Matkailupainotteisiin kuntiin rajoitustoimenpiteiden vaikutukset iskivät rajuimmin ja näkyvät edelleen korkeana työttömyytenä.

Lapissa kesäkuussa alhaisin työttömyysprosentti oli Pellossa 11,8 % ja korkein Pelkosenniemellä 26,7 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työttömien ja lomautettujen määrä laski Lapissa hieman keskimääräistä nopeammin
  • Työttömiä oli 1 110 henkilöä vähemmän kuin toukokuussa, mutta 4 530 enemmän kuin vuotta aiemmin
  • Seutukunnista työttömyys eniten kasvanut vuoden sisällä Pohjois- ja Tunturi-Lapissa sekä Rovaniemellä
  • Kunnista lisäystä vuoden aikana vähiten Savukoskella 16 % ja eniten Utsjoella 89 %
  • Nuorten ja toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys kasvoi
  • Työvoiman kysyntä varovaista, avoimia työpaikkoja oli kesäkuussa tarjolla vähemmän
  • Työvoimakoulutuksessa ja omaehtoisia opintoja suorittavien määrä laski