Työllisyyskatsaus
Toukokuu 2020

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet käänsivät työttömyyden kehityksen vahvaan kasvuun maalis- ja huhtikuussa. Toukokuussa työttömyyden kasvu taittui lomautusten vähentyessä. Lapissa oli toukokuun lopussa lähes 15 300 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 400 (-3 %) vähemmän kuin huhtikuussa, mutta yli 6 300 (70 %) enemmän kuin vuotta aiemmin toukokuussa.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 18,9 % (koko maa 16,5 %) vaihdellen kunnittain Keminmaan 13,1 %:sta Pelkosenniemen 30,9 %:iin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työttömyyden kasvu taittui toukokuussa lomautusten vähentymisen myötä
  • Työttömiä 400 vähemmän kuin huhtikuussa, mutta yli 6 300 enemmän kuin vuotta aiemmin
  • Lomautettuja yli 4 400 enemmän kuin vuotta aiemmin
  • Työttömyys lisääntynyt eniten Rovaniemen, Tunturi- ja Pohjois-Lapin seutukunnissa
  • Työttömyyden kasvun voimakkuus vaihteli Lapin kunnissa Savukosken 22 %:sta Kittilän ja Utsjoen yli 100 %:iin
  • Työttömyys lisääntynyt eniten palvelu- ja myyntityössä
  • Työvoiman kysynnässä elpymistä - toukokuussa ilmoitettiin avoimeksi 1 390 työpaikkaa
  • Työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä laskee edelleen