Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2020

Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden purkamisen vaikutus työttömyyden ja lomautusten vähenemiseen vahvistui heinäkuussa. Lapissa oli heinäkuun lopussa 12 840 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 2 170. Työttömiä oli 1 350 (-10 %) vähemmän kuin kesäkuussa. Myös ero viime vuoden työttömien määrään on pienentynyt, mutta työttömiä oli edelleen 2 870 (29 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 15,8 % ja koko maassa 14,7 %. Kunnittaiset erot ovat edelleen huomattavia ja työttömien osuus työvoimasta vaihteli Pellon 10,7 %:sta Pelkosenniemen 24,8 %:iin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työttömyyden kehityskuva Lapissa koko maata myönteisempi
  • Työttömiä Lapissa 1 350 vähemmän kuin kesäkuussa, mutta edelleen 2 870 enemmän kuin vuotta aiemmin
  • Erityisesti lomautukset vähentyneet
  • Seutukuntien ja kuntien väliset erot työttömyyden kehityksessä huomattavia
  • Työttömyyden kehitys eriytynyttä iän, koulutuksen ja ammatin mukaan
  • Työvoiman kysyntä edelleen viime vuotta vaisumpaa
  • Työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin osallistuvista 40 % koulutuksessa