Elokuu 2019

Lapissa oli elokuun lopussa 8 560 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli yli 1 400 vähemmän kuin heinäkuussa ja 510 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,5 % (koko maa 8,9 %) vaihdellen kunnittain Utsjoen 6,5 %:sta Savukosken 16,7 %:iin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Työttömiä yli 1 400 vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja 510 vähemmän kuin viime vuoden elokuussa
  • Työttömien osuus työvoimasta alin Pohjois-Lapissa ja alitti 10 % kuudessa Lapin kunnassa
  • Itä-Lapissa työttömiä saman verran kuin vuotta aiemmin, muissa seutukunnissa työttömyys edelleen laski
  • Työttömyyden kehitys vaihteli kunnittain - työttömyys väheni vuodentakaisesta 15 kunnassa, kuudessa joko pysyi ennallaan tai nousi hieman
  • Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen
  • Työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvia lähes 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin
  • Avoimia työpaikkoja kolmannes enemmän kuin viime vuoden elokuussa