Työllisyyskatsaus
Toukokuu 2020

Pohjois-Pohjanmaalla oli toukokuun lopussa 30 600 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 13 100 (75 %) enemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 1 200:lla, mikä selittyy lomautettujen määrän vähentymisenä. Kokoaikaisesti lomautettuja oli toukokuun lopussa 9 900, mikä on 9 200 enemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuun lopusta lomautettujen määrä väheni 1 250:llä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 16,4 %, mikä on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 900 eli 2 000 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli noin 9 000, mikä on 3 500 enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä (5 100) oli lisääntynyt 600:lla vuoden takaisesta. Vammaisten/ pitkäaikaissairaiden työttömien työnhakijoiden määrä (2 700) oli noussut 600:lla viime vuoden toukokuusta.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli toukokuun aikana tarjolla kaikkiaan 8 000 avointa työpaikkaa, mikä on 1 300 vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Myös uusien avointen työpaikkojen määrä (3 500) väheni 1 000:lla vuoden takaisesta.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.

Trendit:
  • Työttömiä työnhakijoita 13 100 enemmän kuin vuosi sitten
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 9 200 enemmän kuin edellisvuonna
  • Työpaikkojen määrä väheni
  • Työttömyysaste 16,4 % - vuosi sitten 9,4 %