Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2021

Työttömien työnhakijoiden määrä aleni tasaisesti alkuvuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla, mutta syksyllä muutosvauhti on hidastunut. Lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli maakunnassa 18 700, mikä on 5 500 vähemmän kuin tammikuussa, mutta hieman enemmän (+100) kuin syyskuussa. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on 2 900 pienempi. Tasainen työttömyyden lasku johtuu pitkälti lomautusten vähenemisestä. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettujen määrä (1 400) oli 200 suurempi kuin syyskuussa, mutta 1 400 pienempi kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,0 %. Koko maassa työttömyysaste oli 9,8 %.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on jatkunut maakunnassa yhtäjaksoisesti viime vuoden keväästä lähtien, mutta pysähtyi tänä syksynä. Pitkäaikaistyöttömiä (vähintään yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli lokakuun lopussa 7 400; heistä yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli liki 3 300. Vuoden takaiseen verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 1 500 enemmän. Elo-lokakuun aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin vähentynyt yhteensä 500:lla. Nuorten ja yli 50-vuotiaiden työttömyys on vähentynyt vuoden 2021 aikana. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (2 500) oli lokakuun lopussa 1 300 pienempi kuin tammikuussa. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 6 500, mikä on 1 350 vähemmän kuin tammikuun lopussa.

Työpaikkoja on ollut vuoden aikana hyvin tarjolla. Lokakuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella ilmoitettiin avoimeksi 6 200 uutta työpaikkaa, mikä on 1 600 enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan maakunnassa oli lokakuun aikana tarjolla 12 200 avointa työpaikkaa.

Tietolähteenä käytetään Työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.

Trendit:
  • Työttömyyden lasku hidastunut syksyllä
  • Pitkäaikaistyöttömien määrä vähentynyt