Työllisyyskatsaus
Kesäkuu 2020

Työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa kesäkuun lopussa 4 281, mikä on 940 enemmän (+28 %) kuin vuotta aikaisemmin. Viimeiset kaksi kuukautta työttömyys on kuitenkin pienentynyt ja toukokuusta työttömien määrä laski 423:llä (-9 %). Muutos johtui lomautettujen määrän vähenemisestä, sillä työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 913 eli 462 vähemmän (-34 %) kuin toukokuun lopussa.

Ryhmittäin tarkasteltuna työttömyystilanne on monelta osin edelleen haastava, vaikkakin paranemaan päin. Vuodentakaisesta työttömien määrä lisääntyi suhteessa eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä (+56 %), naisilla (+44 %), korkea-asteen suorittaneilla (+39 %) ja alle 25-vuotiailla (+35 %).

Työvoiman kysyntä kasvoi ja kesäkuussa uusia työtehtäviä tuli avoimeksi 719, eli 20 % enemmän (+121) kuin vuotta aikaisemmin. Monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapula ja vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita - eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, suojelu- ja vartiointityöntekijöitä sekä avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 416 873, eli 64 % enemmän (+162 697) kuin vuotta aiemmin. Kainuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 %, eli 3,1 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän, ja koko maassa 15,8 % (+6,1 prosenttiyksikköä).

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Trendit:
  • Työttömyys kasvoi kesäkuussa 28 % vuoden takaisesta, toukokuusta työttömien määrä väheni kuitenkin 9 %
  • Työttömyys on lisääntynyt eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä, naisilla, korkea-asteen suorittaneilla ja alle 25-vuotiailla
  • TE-toimistoon ilmoitettiin kesäkuussa uusia avoimia työpaikkoja 20 % edellisvuotta enemmän
  • Monella alalla on työvoimapula ja vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä suojelu- ja vartiointityöntekijöitä