Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Uusia avoimia työpaikkojen määrä jatkaa korkealla tasolla, kaikkiaan 8 231 kpl, Koko vuonna keskimäärin 12 168 kpl

Joulukuussa 2022 oli reilu neljännes vähemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuoden 2021 joulukuussa, silti lukumäärä oli merkittävän kokoinen. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli tarjolla rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä (2 218 kpl), ryhmässä muut työntekijät ( 1 943 kpl), palvelu- ja myyntityössä (1 936 kpl), prosessi- ja kuljetustyössä (603 kpl) ja asiantuntijatyössä (818 kpl). Kaikissa pääammattiryhmissä uusien avoimien työpaikkojen määrä aleni. Eniten laskua oli palvelu- ja myyntityössä (572 kpl), prosessi- ja kuljetustyössä (640 kpl), rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä (397 kpl), asiantuntijan työssä (328 kpl) sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyössä (273 kpl). Myös ryhmässä muut työntekijät uusien avoimien työpaikkojen määrä laski merkittävästi, 724 kpl.

Vuosi oli työpaikkojen suhteen mainio. Esimerkiksi vuonna 2006, ennen finanssikriisiä tarjolla oli ainoastaan keskimäärin 3 396 kpl/kk.