Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Uusia avoimia työpaikkojen määrä aleni vuositasolla lähes 3 400 kpl

Lokakuussa 2023 oli 34 prosenttia vähemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuoden 2022 lokakuussa. Silti lukumäärä oli merkittävän kokoinen, kaikkiaan 6 416 kpl. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli tarjolla palvelu- ja myyntityössä (1 668 kpl), rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä (1 918 kpl), ryhmässä muut työntekijät (1 286 kpl), erityisasiantuntijatyössä (500 kpl) ja asiantuntijatyössä (456 kpl). Kaikissa pääammattiryhmissä uusien avoimien työpaikkojen määrä aleni vuositasolla vertailtaessa. Eniten laskua oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä 928 kpl, palvelu- ja myyntityössä 362 kpl sekä prosessi- ja kuljetustyössä 506 kpl. Ryhmässä muut työntekijät uusien avoimien työpaikkojen määrä laski peräti 1 120 kpl vuositasolla vertailtaessa, eli 47 %. Suurimmat suhteelliset muutokset olivat toimisto- ja asiakaspalvelutyössä 50 % sekä prosessi- ja kuljetustyössä 53 %.