Työllisyyskatsaus
Elokuu 2022
Uusia avoimia työpaikkojen määrä jatkaa korkealla tasolla, nyt peräti 12 443 kpl

Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli käytännössä samalla tasolla kuin edellisen vuoden elokuussa. Muutos määrällisesti kasvua 56 kpl. Palvelu- ja myyntityössä oli tarjolla 2 726 työpaikkaa, joka oli määrällisesti reilu viidennes kaikista tarjolla olevista uusista työpaikoista. Kasvua 236 kpl vuositasolla. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöt sekä prosessi- ja kuljetustyöt kattavat kolmekymmentäkahdeksan prosenttia eli 4 689 kpl uusista avoimista työpaikoista, muutos laskua vuositasolla 181 kpl. Asiantuntijatyön avoimet työpaikat kasvoivat määrällisesti 273 kpl ja kaikkiaan näitä oli 1 093 kpl.