Sysselsättningsöversikt
Juli 2021

I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 114 797 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland(NTM-centralen). Av dem var 100 048 utan anställning och 14 749 permitterade. Det totala antalet arbetslösa minskade med 16 065 (-12,3 %) personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland var minskningen lägst i hela landet. I slutet av juli utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 13 % av arbetskraften, vilket är två procentenheter färre än året innan.

I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande 1 850 (1,6 %) personer fler än föregående månad. I juli ökade antalet arbetssökande utan anställning med 3 288 (3,4 %) personer jämfört med månaden innan. Antalet permitterade minskade med 1 438 personer (-8,9 %) jämfört med månaden innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 12 504 personer, vilket är 3 576 (-22,2%) personer färre än ett år tidigare. I regionen fanns det 45 999 långtidsarbetslösa, vilket är 18 360 (66,4 %) fler än i slutet av juli 2020. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 22 565, vilket är 706 (-3 %) personer färre än i fjol.

I juli anmäldes till Nylands TE-byrå 22 550 nya lediga jobb, dvs. 5 412 (31,6 %) fler än ett år tidigare.

Uppgifterna kommer från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Arbetslösa arbetssökande sammanlagt: 114 797, en minskning med 16 065 personer från året innan
  • Antalet permitterade fortsätter att minska
  • Jämfört med i fjol minskade antalet arbetslösa arbetssökande i hela landet
  • Antalet nya lediga jobb ökade klart (31,6 %) jämfört med året innan
  • Långtidsarbetslösheten ligger på en hög nivå, särskilt bland unga
  • Sysselsättningsläget har förbättrats bland de högutbildade