Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland sammanlagt 86 539, varav 81 374 var utan anställning och 5 165 permitterade. Jämfört med året innan ökade antalet personer utan anställning med 5 504 personer (7,3 %) och antalet permitterade ökade med 2 355 personer (83,8 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa utan anställning med 6,0 % och antalet permitterade med 95,2 % jämfört med föregående år.

Det totala antalet arbetslösa ökade i Nyland med 10,0 % jämfört med året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande var 7 859 fler än i oktober i fjol. Årsförändringen i hela landet var 10,2 % i slutet av oktober. I slutet av oktober utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,7 % av arbetskraften i Nyland, vilket motsvarar nivån för hela landet (9,7 %).

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år i området var sammanlagt 7 311, vilket är 866 (13,4 %) fler än året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år var sammanlagt 16 322 i slutet av oktober, vilket är 1 816 (12,5 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 34 656, dvs. 302 (0,9%) fler än i slutet av oktober 2022. Antalet utländska arbetslösa var 19 878, dvs. 2 622 personer (15,2 %) fler än året innan.

I oktober anmäldes 17 197 nya lediga jobb till Nylands arbets- och näringsbyrå, vilket är 42,3 % färre än för ett år sedan. Årsförändringen i hela landet var 32,3 %.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland var 86539, en ökning på 10,0 % från året innan
  • Antalet permitterade fortsatte att öka i Nyland, där ökningen var 83,8 %, i hela Finland var den 95,2%
  • Antalet långtidsarbetslösa ökade något (0,9 %)
  • Antalet nya lediga jobb som anmäldes var mindre än året innan (-42,3 %)
  • Antalet arbetslösa under 25 år ökade (13,4 %)