Sysselsättningsöversikt
April 2023

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 81 941 i Nyland. Av dem var 77 488 utan anställning och 4 453 permitterade. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa utan anställning med 2 410 personer (3,2 %) och antalet permitterade minskade med 102 personer (-2,2 %).

Det totala antalet arbetslösa ökade 2,9 % i Nyland jämfört med året innan. I Nyland ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 2 308 personer jämfört med april i fjol. För hela landet var årsförändringen 3,1 % i slutet av april. I slutet av april utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,2 % av arbetskraften i Nyland.

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 6 804 personer, vilket är 100 (-1,4 %) personer färre än ett år tidigare. I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år 15 125, vilket är 234 (1,6%) fler jämfört med året innan. På området fanns det 33 240 långtidsarbetslösa, vilket är 4 676 (-12,3 %) färre än i slutet av april 2022. Antalet personer som varit arbetslösa över två år var 20 981, vilket är 1 487 (-6,6 %) färre. Antalet arbetslösa utlänningar var 18 914, vilket är 2 867 (17,9 %) fler än i fjol.

Till Nylands arbets- och näringsbyrå anmäldes i april 22 945 nya lediga jobb, vilket är 16 449 (-41,8 %) färre än ett år tidigare.

Uppgifterna kommer från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland 81 941, en ökning med 2,9 % jämfört med april året innan
  • Antalet permitterade män har ökat (11,3 %) jämfört med året innan, antalet permitterade kvinnor fortsätter att minska (-29,1 %)
  • Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska, antalet personer som varit arbetslösa över ett år minskade -12,3 % jämfört med året innan
  • Antalet nya lediga jobb minskade med 16 449 jämfört med föregående år (-41,8 %).