Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 78 680 i Nyland. Av dem var 75 870 utan anställning och 2 810 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 7 866 personer (-9,4%) och antalet permitterade med 5 498 personer (-66,2%).

Det totala antalet arbetslösa minskade med 13 364 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 14,5 %, vilket är bäst i Finland efter Åland (-22,4 %). I slutet av oktober utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 8,9 % av arbetskraften, vilket är något mer än andelen för hela landet (8,8%).

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 6 445 personer, vilket är 2 128 (-24,8 %) personer färre än ett år tidigare. På området fanns det 34 354 långtidsarbetslösa, vilket är 9 439 färre än i slutet av oktober 2021 (-21,6 %). Antalet personer som varit arbetslösa över två år var 21 827, vilket ger en årsförändring på 10,6 % jämfört med oktober 2021. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 17 256, vilket är 1 078 (-5,9 %) personer färre än i fjol.

Till Nylands arbets- och näringsbyrå anmäldes i oktober 29 817 nya lediga jobb, dvs. -8,9 % (-2 909 jobb) färre än ett år tidigare. Årsförändringen för hela landet var -12,9 %.

Uppgifterna kommer från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland 78 680, en minskning med 14,5 % jämfört med året innan.
  • Antalet personer som varit arbetslösa över ett år minskade (-21,6 %), men antalet personer som varit arbetslösa över två år ökade (10,6 %) jämfört med året innan.
  • Antalet nya lediga jobb minskade med 2 909 jämfört med året innan (en årsförändring på (-8,9 %).