Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022

Uudellamaalla oli lokakuun lopussa yhteensä 78 680 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 75 870 ja lomautettuja 2 810. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 7 866 (-9,4 %) henkilöllä ja lomautettujen 5 498 (-66,2 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien kokonaismäärä laski 13 364 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 14,5 prosenttia, mikä oli Ahvenanmaan (-22,4 %) jälkeen Suomen parasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 8,9 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa korkeampi (8,8 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 445, mikä on 2 128 (-24,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 34 354, mikä on 9 439 vähemmän kuin vuoden 2021 lokakuun lopussa (-21,6 %). Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 21 827, vuosimuutoksen ollessa 10,6 % lokakuuhun 2021 verrattuna. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 17 256, mikä on 1 078 (-5,9 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon lokakuussa 29 817 mikä on -8,9 % prosenttia (-2 909 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli -12,9 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:
  • Työttömiä työnhakijoita Uudellamaalla 78 680, laskua 14,5 % edellisvuoteen verrattuna.
  • Yli vuoden työttömänä olleiden määrä laskussa (-21,6 %), yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvanut (10,6 %) edellisvuoteen verrattuna.
  • Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 2 909 viime vuoden lokakuuta vähemmän (vuosimuutos -8,9 %).