PRESSMEDDELANDE

 

 

21.3.2023

 

 

 

 

I februari fanns det 258 100 arbetslösa arbetssökande

 

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 7 500 personer. I februari anmäldes 92 000 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 198 400 lediga jobb, vilket är 44 000 färre än för ett år sedan.

 

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av februari sammanlagt 258 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 7 500 färre än ett år tidigare och lika många som föregående månad.

 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 140 800 kunder inom kommunförsöken, vilket är 400 fler än i februari föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

 

I slutet av februari fanns det i hela landet 30 600 permitterade, vilket är 4 800 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 24 300, vilket är 2 600 färre än i februari i fjol. Från januari ökade antalet permitterade på heltid med 1 900.

 

Antalet långtidsarbetslösa var 85 100

 

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 85 100, vilket är 18 700 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 95 800, det vill säga 7 500 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

 

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 200 färre än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 27 000. I februari avslutades i genomsnitt 55,9 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,7 procentenheter mindre än ett år tidigare.

 

Antalet nya lediga jobb minskade

 

Under februari anmäldes 92 000 nya lediga jobb, det vill säga 30 500 färre än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 198 400 lediga jobb, vilket är 44 000 färre än för ett år sedan.

 

I slutet av februari deltog 114 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 600 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

 

 

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,8 procent

 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 12 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,2 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 186 000, vilket är 1 000 fler än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än ett år tidigare.

 

 

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://www.stat.fi/sv/statistik/dokumentation/tyti

 

 

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 

ANM:s sysselsättningsöversikt på ministeriets webbplats:
https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?lang=sv

Centrala definitioner i arbetsförmedlingsstatistiken:
https://tem.fi/sv/publiceringsdagar-for-statistiska-uppgifter-bekrivning-och-kvalitetsbeskrivning

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via statistikdatabas StatFin: https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/sv/StatFin/

 

Statistikcentralens Arbetskraftsundersökning:
https://www.stat.fi/sv/statistik/tyti