Arbets- och näringsministeriets tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?lang=sv# och har utarbetats / uppdaterats den 27 januari 2022.

Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet i förhållande till kraven i WCAG 2.1 AA.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll

Tjänsten har varit i bruk redan en längre tid och ursprungligen byggdes den med stöd av principer som delvis strider mot tillgängligheten. Funktionalitet, färger, kontraster och sedan själva HTML-koden har ändrats så att de är tillgänglighetsanpassade. På grund av strukturen är det till exempel inte möjligt att uppnå respons (wcag 1.4.10). Webbplatsen förnyas och tillgängligheten beaktas när det bakomliggande systemet uppdateras.

På webbplatsen finns dock alltid all information tillgänglig som PDF-utskrift.

Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Berätta om problemen så att vi kan göra vårt bästa för att lösa dem

E-postadress: temtyonvalitystilasto(at)gov.fi

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör, det vill säga till oss. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000