TIEDOTE

 

 

24.5.2023

 

 

 

 

Työttömiä työnhakijoita huhtikuussa 246 100

 

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 7 400 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuussa 74 400. Kaikkiaan avoinna oli 170 300 työpaikkaa, mikä on 70 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

 

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 246 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 7 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 7 700 vähemmän kuin edellisessä kuussa.

 

Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 138 500 henkilöä, mikä on 8 700 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

 

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa 24 600 henkilöä, mikä on 1 200 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 19 000 henkilöä, mikä on 2 400 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Maaliskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 3 900:lla.

 

Pitkäaikaistyöttömiä oli 84 700

 

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 84 700, mikä on 12 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 92 500 eli 2 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

 

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 400 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 25 100. Nuorten työttömyyksistä 57,6 prosenttia päättyi tammi-huhtikuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 4,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

 

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuun aikana 74 400 eli 36 800 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 170 300 työpaikkaa, mikä on 70 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

 

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa 117 800 henkilöä, mikä on 2 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

 

 

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 6,7 prosenttia

 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 222 000, mikä oli 29 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,7 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

 

 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

 

Lisätietoja tilastojen eroista: https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/tyti

 

 

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi

 

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät:

https://tem.fi/tilaston-julkistamispaivat-kuvaus-ja-laatuseloste

 

Työnvälitystilaston tietoja löytyy StatFin -tilastotietokannasta: https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: https://www.stat.fi/tilasto/tyti