TIEDOTE

 

 

21.11.2023

 

 

 

 

Työttömiä työnhakijoita lokakuussa 256 100

 

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 23 700 henkilöllä viime vuoden lokakuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 54 000. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 102 000 työpaikkaa, mikä on 58 600 vähemmän kuin vuosi sitten.

 

Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa yhteensä 256 100. Se on 23 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 6 300 enemmän kuin edellisessä kuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

 

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 144 200 henkilöä, mikä on 14 700 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

 

Koko maassa oli lomautettuna lokakuun lopussa 29 400 henkilöä, mikä on 13 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 21 200 henkilöä, mikä on 10 300 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Syyskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 3 500:lla.

 

Pitkäaikaistyöttömiä oli 89 400

 

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 89 400, mikä on 1 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 93 600 eli 4 300 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

 

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 26 600. Nuorten työttömyyksistä 60,2 prosenttia päättyi tammi-lokakuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 1,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

 

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuun aikana 54 000 eli 25 800 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 102 000 työpaikkaa, mikä on 58 600 vähemmän kuin vuosi sitten.

 

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 115 900 henkilöä, mikä on 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

 

 

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 7,5 prosenttia

 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 31 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 73,6 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 190 000, mikä oli 28 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

 

 

 

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, p. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi

 

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät:

https://tem.fi/tilaston-julkistamispaivat-kuvaus-ja-laatuseloste

 

Työnvälitystilaston tietoja löytyy StatFin -tilastotietokannasta: https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: https://www.stat.fi/tilasto/tyti

 

Lisätietoja tilastojen eroista: https://media.graphassets.com/ArpRQ0PTsGatQKANWUBA?dl=true