TIEDOTE

 

 

21.7.2020

 

 

 

 

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi kesäkuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 416 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 162 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 15 800:lla. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

 

Koko maassa oli lomautettuna kesäkuun lopussa 137 600 henkilöä, mikä on 122 800 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 117 000 henkilöä, mikä on 107 400 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toukokuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 41 200:lla.

 

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 75 200, mikä on 11 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 134 600 eli 45 100 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

 

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 23 600 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa eli yhteensä 58 900. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-kesäkuussa keskimäärin 60,7 prosenttia, mikä on 5,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

 

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin kesäkuun aikana 47 700 eli 4 800 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli kesäkuussa avoinna 93 000 työpaikkaa, mikä on 17 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

 

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa 98 300 henkilöä, mikä on 11 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

 

 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,9 prosenttia

 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli kesäkuussa 87 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 73,7 prosenttia, mikä on 2,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 223 000, mikä oli 47 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia eli 1,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

 

 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

 

Lisätietoja tilastojen eroista: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001.html

 

 

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi

 

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät:

https://tem.fi/tilaston-julkistamispaivat-kuvaus-ja-laatuseloste

 

Työnvälitystilaston tietoja löytyy StatFin -tilastotietokannasta: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyonv/ (Nyt lisätty myös taulukot henkilön työllisyyskoodin mukaan alkaneista ja päättyneistä työnhauista ja jaksoista.)

 

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: https://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html